ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ในหมู่บ้านร้องอ้อ
05/06/2563 09:00
05/06/2563 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
0818849120
อาคม อุดมสารี
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งประกาศดับไฟ