ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 12 บ้านเก่า ย่านซื่อ ตั้งแต่ปากซอย ถึง ท้ายซอย
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย 22 เควี
08/02/2561 08:30
08/02/2561 17:00
กฟอ.พานทอง
038-451146
สมชัย สมจิตต์
ลำดับดาวน์โหลด