ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองเสม็ด(ศูนย์สาธิตเพาะพันธ์ปลาน้ำจืด) ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จะทำการรื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 20 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
30/09/2564 08:30
30/09/2564 16:30
กฟอ.นางรอง
081-7903848
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟปฏิบัติงาน