ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ภายในหมู่บ้านวิลล่าแคลิฟอร์เนีย ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี [กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี)]
มีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง เพื่อดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง จากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายและความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟ
25/10/2561 08:30
25/10/2561 16:30
กฟฟ.ปทุมธานี2
02-0195792-3
จิรวัฒน์ เจริญมงคล