ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองไทร
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ดับไฟฟ้าบริเวณ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ, สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ, บ้านท่าตะโก, บ้านตาคลี, บ้านหนองไทร, บ้านบุรีรัมย์, บ้านหนองชำนาญ
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
09/05/2563 08:00
09/05/2563 16:00
กฟอ.ลาดยาว
056-271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด