ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านห้อม-แยกบ้านนาหัวบ่อ (ฝั่งขวามือไปท่าอุเทน)
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณถนนนครพนม-ท่าอุเทน บริเวณบ้านห้อม-แยกบ้านนาหัวบ่อ (ฝั่งขวามือไปท่าอุเทน)เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
17/03/2563 09:00
17/03/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
วิทวัทน์ เมาลี
ลำดับดาวน์โหลด