ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณชุมชนซอยบ้านหัวไผ่ หมู่ 2 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
28/01/2561 09:00
28/01/2561 13:00
กฟอ.นครชัยศรี
034 - 333369 , 034 - 331478 , 081-7055250 นายชลิต สีขาวขำ
นายขลิต สีขาวขำ
ลำดับดาวน์โหลด