ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไฟตก อำเภอหนองไผ่ เนื่องจากฝากโหลดและดับไฟระบบสายส่ง 115 kV.
เพื่อดำเนินการปรับปรุงยกระดับสายส่งระบบจำหน่าย 115 KV บริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมหนองไผ่ และบริเวณหน้าโลตัสหนองไผ่ เพื่อก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมหนองไผ่ ชึ้งมีผลกระทบทำให้ระบบจำหน่าย 22 kV.แรงดันกระแสไฟฟ้าเขตอำเภอหนองไผ่แรงดันตก เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายควรหลีกเลี่ยงงดใช้เครื่องไฟฟ้าและมอเตอร์ที่มีกำลังไฟสูงในวันดังกล่าว
24/10/2562 06:00
24/10/2562 18:00
กฟอ.หนองไผ่
0882255391
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด