ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ แนวถนนสายป่าคลอก(ทางหลวงหมายเลข 4027) บริเวณ ตั้งแต่มัสยิดบ้านบางโรง - ปากทางอ่าวกุ้ง และจากสามแยกบ้านบางโรงถึงปลายสายเกาะยาวน้อย
- ซอยบ้านออกบ้านบางโรง, ซอยสืบโสตร, ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มุสลิมบ้านบางโรง, หน้าโรงเรียนบ้านบางโรง, บ้านขุมเพาะ, บ้านอ่าวกุ้ง, บ้านหลังแดง, บ้านย่างกบ, บ้านแหลมหลง, บ้านอ่าวปอ, เกาะนาคา, และในพื้นที่อำเภอเกาะยาวกระแสไฟฟ้าดับทั้งเกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อย
17/05/2562 09:00
17/05/2562 18:00
กฟอ.ถลาง
076386885
ปาณิสรา ศรีวิไล