ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่ายางมน
ย้ายแนวระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการปรับปรุงถนน ของแขวงทางหลวงเชียงรายที่1
08/06/2564 08:30
08/06/2564 16:30
กฟจ.เชียงราย
0812871173
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด