ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านท่าควาย (ฝั่งปั้มน้ำมัน),บ้านคำเกิ่้ม,หมู่บ้านข้างบริษัท ทีโอที ตำบลอาจสามารถ
PEAนครพนมจะทำงานปักเสา พาดสายส่ง115kv บริเวณถนนนบาสพาสบิ๊กซี-บ้านท่าควาย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
10/06/2563 08:00
10/06/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด