ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟ ย้ายแนวเสา115เควี บ.ห้วยระเมศ อ.เทิง
งานดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวเสา115เควี บ.ห้วยระเมศ อ.เทิง
24/04/2565 08:00
24/04/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด