ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองบัวโดน หมู่ 1,7,11,12 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ และบ.หนองป่าอ้อย หมู่1 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ตัดต้นไม้ตามแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
12/09/2563 08:00
12/09/2563 12:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด