ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเนินโพธิ์ฝั่งขวา
ตั้งแต่ซอยเนินโพธิ์ - หนองเป้ง ถึงหน้าโรงปาล์ม
20/05/2564 09:00
20/05/2564 17:00
กฟจ.ตราด
0610122326
ธาม อะโข
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ