ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ตั้งแต่เวลา09.00-10.00น. และ เวลา15.00-16.00น. ตั้งแต่ถนนท่าช้าง(สี่แยกไฟแดงวัดสังกัส)-ถนนณรงค์วิถี(สามแยกไฟแดงวัดโรงโค)-ถนนมหาราช22(โรงเรียนจีน)
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายไฟเข้าระบบทันที
14/07/2564 09:00
14/07/2564 16:00
กฟจ.อุทัยธานี
056511641
พัลลภ มีเทศ
ลำดับดาวน์โหลด