ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.พะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย
ติดตั้ง Inslation Cover ไลน์แยกบ้านพะโค และหม้อแปลงในไลน์
29/02/2563 09:00
29/02/2563 16:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 1129
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด