ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกบางขาม ค่ายลูกเสือ ประตูน้ำบางขาม ประตูน้ำหนองบัว ม.2,3,4,5 บางขาม ถึง บ้านบางวิก อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อ ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง พาดสายไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
14/06/2562 09:00
14/06/2562 13:00
กฟอ.บ้านสร้าง
081-7150667
เรวัต สุดศก
ลำดับดาวน์โหลด