ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูงไลน์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
17/09/2563 09:00
17/09/2563 13:00
กฟอ.ตระการพืชผล
045481197
นรินทร์ เงานอ
ลำดับดาวน์โหลด