ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านดอนหนองแหน ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
อุปกรณ์ประกอบหัวเสา 2 ชุด
03/07/2564 08:30
03/07/2564 16:30
กฟอ.นางรอง
0817903848
กิตติ จำปาแดง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าทำงาน