ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
DDE ตลาดนางัว ถึง BPU4S-31 ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดต้นไม้
04/01/2562 09:00
04/01/2562 17:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
081-1830949
สมหวัง โคตรลาคำ
ลำดับดาวน์โหลด