ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
มิเตอร์ต่อแดน กฟอ.สันทราย-กฟจ.เชียงใหม่ แยกแม่คาว
สับเปลี่ยน CT VT แรงสูง
17/10/2564 09:00
17/10/2564 16:30
กฟอ.สันทราย
053-4920-008
ณัชพล โตน้อย
ลำดับดาวน์โหลด