ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่ง ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณซอยบ้านจัดสรร นายโสภณ กิตติวรวิวัฒน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่ง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.บริเวณซอยบ้านจัดสรร นายโสภณ กิตติวรวิวัฒน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
16/09/2563 08:30
16/09/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด