ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านคลองเคียน ม.7 ตำบลท่าซุง
วันที่ 28 พ.ค.64 เวลา 09.00-16.00 น.ปรับปรุงระบบจำหน่ายซึ่งจะมีผลทำให้กระแสไฟฟ้าดับบริเวณบ้านคลองเคียน ม.7 ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี หากการดำเนินงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที
28/05/2564 09:00
28/05/2564 16:00
กฟจ.อุทัยธานี
0882722380
วิเชษ เสือแจ่ม