ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางเข้าวัดสามกอง-ฝั่งตรงข้ามมัสยิดบ้านดาน ต.เกาะแต้ว.อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1.บริเวณ ซอยชุมพอ 10 ถึง ซอยชุมพอ 14
2.บริเวณ ซอย 1 บ้านด่าน หมู่ 4 ถึง ซอย 3 บ้านด่าน 3 หมู่ 4
3.บริเวณ ซอยบ้านด่าน-บ้านบ่ออิฐ ถึง ซอย 1 บ้านด่าน
4.บริเวณ ซอย 9 บ้านด่าน หมู่ 5 ถึง ซอย 3 บ้านด่าน หมู่ 5
5.บริเวณ ซอย 5 บ้านด่าน หมู่ 5 ถึง ซอย 7 บ้านด่าน หมู่ 5
6.บริเวณ ซอยชุมพอ 13 ถึง ซอยชุมพอ 21
7.บริเวณ ซอยชุมพอ 23 ถึง ปากซอย 4 บ้านด่าน หมู่ 4
31/05/2564 08:30
31/05/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074330139
เสกสรรค์ พิจิตบรรจง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศ
2บริเวณ