ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
รร.มารีย์วิทยา ตรอกเสาธง ตลาดหัวรถไฟ ตรอกไฟฟ้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV.
28/01/2561 10:00
28/01/2561 17:00
กฟจ.นครราชสีมา
044258484
สุวรรณ วิกสูงเนิน
ลำดับดาวน์โหลด
1ปรับปรุงระบบ 22kV