ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหลักชัย ถึง สะพานห้วยเวียงหลวง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ติดตั้งรีโคสเซอร์ บริเวณบ้านหลักชัย
20/05/2564 09:00
20/05/2564 16:30
กฟอ.ลืออำนาจ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด