ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่สามแยกไฟแดงกองร้อย อส. ถึงหน้า สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ถนนไกรสรสิทธ์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เนื่องด้วยในวันที 9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.0๐ น. ถึง เวลา 16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จะดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณตั้งแต่สามแยกไฟแดงกองร้อย อส. ถึงหน้า สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ถนนไกรสรสิทธ์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
09/12/2564 08:00
09/12/2564 16:00
กฟจ.เชียงราย
053-711073
ศรายุทธ์ เภารัตน์
ลำดับดาวน์โหลด