ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
พื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ชุมชนสันติสุข
11/02/2564 09:00
11/03/2564 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด