ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าชุม ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
สับเปลี่ยนลูกถ้วย ตัั้งแต่ บ้านแม่วะศรีบุญเรือง ถึง แยกโรงพยาบาลแม่พริก
23/07/2564 08:00
23/07/2564 17:00
กฟอ.แม่พริก
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด