ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ
ดับไฟเพื่อปักเสาติดตั้งหม้อแปลงแขวน
19/05/2564 09:00
19/05/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ศิวพร ไชยปิน
ลำดับดาวน์โหลด