ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 07,08
เพื่อปักเสาไฟฟ่าระบบสายส่ง พื้นที่ไฟฟ้าดับ -รพ. เขมราฐ ถึง บ.แสนสุขคุ้มคาร์แคร์ คุ้มหลัง กรมทาง
15/07/2564 08:00
15/07/2564 16:00
กฟอ.เขมราฐ
045491219
นาย
ลำดับดาวน์โหลด