ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดโคกกลางถึงบ้านสามเบิก และซอยวัดโพนทองตลอดซอย
ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์
16/02/2563 09:00
16/02/2563 17:00
กฟบ.หินกอง
093-807-0003
วิรัตน์ ทวีธนะพร