ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.เหล่าทอง อบต.เหล่าทอง บริษัทศรีแก้ว บ.ศรีอุบล บ.คลองทิพย์ บ.ศรีอุบล ไลน์แยก จากบ.หนองพันทาถึง บ.นาเหว่อ หนองนาดี และไลน์แยก จาก บ.โนนแก้วถึง บ.สามหนอง (ดับไฟ 08.00-17.00 )
ทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟ
13/02/2562 08:00
13/02/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด