ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตำบลโพสาวหาญ และบริเวณ หมู่ที่ 5 , 6 ตำบลหนองปลิง (ซอยแม่หม่าย) เป็นบางพื้นที่
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค มีงานดับทำงานเพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และระะบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้การทางพิเศษดำเนินการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมือง (ถนนมอเตอร์เวย์)
บริเวณตำบลโพสาวหาญ และบริเวณ หมู่ที่ 5 , 6 ตำบลหนองปลิง (ซอยแม่หม่าย) เป็นบางพื้นที่
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ซึ่งจะทำให้บริเวณ สถานบริการ , ศาสนสถาน , ร้านค้า ที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ชั่วคราว ในการดับไฟในครั้งนี้ด้วย หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลา จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 036-371424 , 036-381109
14/02/2561 08:00
14/02/2561 17:00
กฟจ.สระบุรี
036-371424 , 036-381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด