ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนมิตรสัมพันธ์ แยกไฟแดงมิตรสัมพันธ์ ถึง อนามัยบ้านปึก (ฝั่งซอยคู่)
เพื่อทำการรื้อถอนเสาขนาด 12 เมตร ของเก่าที่ทำการย้ายแนวไว้แล้ว
บริเวณถนนมิตรสัมพันธ์ แยกไฟแดงมิตรสัมพันธ์ ถึง อนามัยบ้านปึก (ฝั่งซอยคู่)
21/10/2563 08:30
21/10/2563 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด