ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดหนองจวง บ้านหนองขนาก บ้านเนินไฮ ม.7,8,9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (2 วัน 1 และ 3 ธันวาคม 2564 08.30-16.30 น.)
ปักเสาแซมไลน์ ตั้งหม้อแปลง แก้ไขแรงดันตก วัดหนองจวง บ้านหนองขนาก บ้านเนินไฮ ม.7,8,9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
03/12/2564 08:30
03/12/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด