ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หัวฝาย ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
ดับไฟ เพื่อเปลี่ยนสายแรงสูง บ.หัวฝาย ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
14/09/2564 09:00
14/09/2564 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์