ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงพยาบาลนครพิงค์(บางส่วน),สถาบันพัฒนาการเด็กราชครินทร์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มมีประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
07/05/2565 09:00
07/05/2565 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภโชค บุญเพ็ง
ลำดับดาวน์โหลด