ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่างิ้ว ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ย้ายแนวเสาไฟแรงสูงให้กรมทางหลวงสร้างสะพานลอย
26/01/2562 09:00
26/01/2562 16:00
กฟอ.บ้านไผ่
0857440381
พงศธร วงษ์ภักดี