ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนบ้านน้ำพรถึงหน้าลานมันห้วยสีดา
เปลี่ยนขนาดสายจาก 50 ACSR เป็นขนาด 185 SAC
22/12/2564 09:00
23/12/2564 17:00
กฟอ.เชียงคาน
0803381637
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด