ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอยซับมะกรูด หมู่ที่ 12 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการตัดต้นไม้คล่อมไลน์แรงสูง พีดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก บริเวณ ซอยซับมะกรูด หมู่ที่ 12 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -12.00 น.

ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็กดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
16/01/2562 09:00
16/01/2562 12:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟฟ้า