ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ปากทางเข้าสนามกอล์ฟดิเอมเมอรัลจนสุดไลน์แรงสูง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
25/12/2561 08:30
25/12/2561 16:30
กฟอ.บ้านฉาง
081-3417943 , 082-2091808 , 086-3017303
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศดับไฟ