ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโขงขาว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดงจะดำเนินการตัดจ่ายหม้อแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้า บริเวณ บ้านโขงขาว ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ใน วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.ถึง 14.00น.
26/01/2564 09:00
26/01/2564 14:00
กฟอ.หางดง
053441093
กิตติพร อินทร์สุข
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 26-01-21