ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านคุยประดู่ วันที่ 8 ส.ค. 2565
บริเวณบ้านคุยประดู่ หน้า รร. ตรงสะพาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายวันที่ 9 ส.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น
02/08/2565 12:37
08/08/2565 16:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-7613999
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด