ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ เลย สถานีน้ำมัน ปตท. ถึง หน้า บ.ไทยยูเนียนสกรูน็อต จก. แนวถนนพระรามที่ 2 (ขาเข้า กทม.) [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย 115 kV)
26/05/2562 08:00
26/05/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-494284-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด