ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามโรงพยาบาลปลวกแดง
สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า
25/04/2562 09:00
25/04/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
062-6859444 , 038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ