ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ ต.ช่องแค อ.ตาคลี บริเวณกลุ่มบ้านหนองสองห้อง บ้านหนองผักแว่น บ้านหนองถ้ำวัว อบต.ลาดทิพรส บ้านลาดทิพรส บ้านหนองคูน้อย บ้านโคกกระเทิน
เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค มีแผนดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ในบริเวณบ้านลาดทิพรส ซึ่งทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณกลุ่มบ้านหนองสองห้อง บ้านหนองผักแว่น บ้านหนองถ้ำวัว อบต.ลาดทิพรส บ้านลาดทิพรส บ้านหนองคูน้อย บ้านโคกกระเทิน
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
07/02/2562 09:00
07/02/2562 17:00
กฟต.ช่องแค
056261233 (ตาคลี) , สายด่วน 1129 PEA Call Center
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี