ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเกาะม่วง หมู่บ้านนพเก้า ม.10 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปักเสาแซมไลน์จำนวน 1 ต้น และ รื้อถอน - ติดตั้ง หม้อแปลง จำนวน 1 , 1 เครื่อง
26/10/2564 09:00
26/10/2564 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ