ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา 1.(เช้า)ดับไฟ มบ.พูลทวี ซอยแกรก 1 2.(บ่าย)ดับไฟไลน์แยกซอยแกรก 4
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง
20/02/2561 09:00
20/02/2561 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ