ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.บุตะโก ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว
ดับไฟปฏิบัติงาน ติดตั้ง AVR บริเวณบ้านบุตะโก ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
17/09/2562 09:00
09/09/2562 17:00
กฟอ.วังน้ำเขียว
044-228633,044228634
ไพรวัน ชาติเผือก
ลำดับดาวน์โหลด
1บ.บุตะโก